Көмейінен  жақсының  жарым  ырыс  сөз  өріп,

Көршісіне  көрмеген  суық  қару  кезеніп,

Жақынымен  жауласып  жыртыспаған  жағаны,

Ынтымақ  пен  бірліктің  жолын  қуған  ел  едік.

 

Ынтымақсыз  халықты  болашақта  күтер  не,

Жеті  жұртты  жауыққан,

                                    жетесіздер  түтер  жеп.

Алты  қырдан  аса  алмай  жүрер  едік  адасып,

Алыптардың  аяғын  ергежейлер  кісендеп.

 

Көршіменен  құдайы,

                                       тату  болу  дұрысы,

Төскейде  мал  қосылса  көбейеді  ырысы.

Одақтасқан  елдердің  керегесі  кеңейіп,

Одақтасқан  елдердің  тарылмайды  тынысы.  

 

  1. 2014ж.