Бармысың  сен

                            белгісіз  оқырманым,

Қатарыңа,  қайтейін,  қосылмадым.

Сезбеймісің  бейкүнә  ақыныңның,

Жағызсырап  жапанда  отырғанын.

 

Бес  сезімсіз  қалған  ба  адамдарым,

Тасқа  тиіп,  тесіліп  табандарым,

Теледидар,

                  эфирден,

                                   газеттерден,

Интернеттен  сені  іздеп  таба  алмадым.

 

Қара  түннің  ортақ  боп  наласына,

Бальзам  болып  жағылдым  жарасына.

Батпырауық  ұшырдым  саған  арнап,

Ақ  қағаздың  жыр  жазып  қанатына.

 

Үшеуменен  шектемей  ер  кезегін,

Жалықпай  ақ  сені  іздеп,  ел  кеземін.

Аспанға  ұштым  қанатсыз,

                                            мұхит  кештім,

Бермесе  де  Тәңірім  желбезегін.

 

Жоқсың  сірә  түстікте,

                                         терістікте,

Сұхбаттаса  алмадым  еніп  түске.

Өзің  жәйлі  бір  дастан  жазбақ  едім,

Жолығайық  келесі  кеңістікте.