(«Радиактивті  қалдықтар  жерлеуге

                        Қазақстанға  жеткізілді».

                                                                   Газеттен)

 

Шықпаған  көз  көрместі  де  көреді,

Еске  аламын  сөз  қалдырған  көнені.

-«Ақын  біткен  туып  бәрі  ауылда,

Қартайғанда  Парижге  кеп  өледі.»

 

Ал  атом  ше?

Қуат  беріп  жат  елге,

Қалдықтарын  неге  бізге  көмеді?

 

Париж  болса,

                  сынығындай  асылдың,

Кесенесін  дәріптейді  ақынның.

Бабалардан  бізде  белгі  қалмады,

Тәу  етем  бе  бейітіне  атомның.