Домнадан  шығып,  ептеп  теріңді  үгіп,

Конверторға  жетесің  жеңіл  жүріп.

Байыттырып  құрамын, 

                                      қайта  сомдап,

Шығарасың  шойынды  темір  қылып.

 

Сезіп  қалса  қылдай  бір  кінәратын,

Сарапшыдан  сөз  естіп,  сыналасың.

Маңдай  термен  суарып,

                                           майға  малып,

Болат  қылып  темірді  шығарасың.

 

Бұл  өңдеудің  шегі  жоқ  дұрысында,

Темір – төзім  түседі  ұлы  сынға.

Ғарышкерлер  киетін  кіреукелік,

Беріш  болып  шығады  құрышың  да.

 

Бір  ұғымды  қолдайды  халық  толық,

-Конверторда  шыңдалып, 

                                       жанып, 

                                                   тоңып.

«Құрыш  қалай  шынықса»  дәл  осылай,

Азаматтар  шығады  Алып  болып.